top of page

Beyti Engin Studio

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, aşağıdaki şartlarda düzenlenmiştir.

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, www.pozitifatolye.tv  web sitesi üzerinden içeriği, tarihleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

  1. ALICI VE SATICI BİLGİLERİ

    1. SATICI: Beyti Engin (Bundan sonra “POZİTİF ATÖLYE” olarak anılacaktır)

Adres: Kocamansur Sokak Sevimli İş Merkezi No:39 , 34394 Şişli İSTANBUL

Telefon: 0 544 924 24 13

E-posta: info@pozitifatolye.tv

    1. ALICI,  www.pozitifatolye.tv  web sitesi üzerinden ödeme yaparak sisteme kaydedilen kişinin, isim, soy isim, adres ve iletişim bilgilerinden ibarettir.

 

  1. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu; SATICI sıfatına haiz “Pozitif Atölye” tarafından ve işbu atölye bünyesinde bulunan ve/veya anlaşılan eğitmenler tarafından; www.pozitifatolye.tv  web sitesi üzerinden içerikleri, tarihleri ve satış fiyatı açıklanan eğitim ve workshop içeriklerinin sunulması ve ALICI’nın işbu eğitimlere katılması ile söz konusu eğitim ücretinin belirtilen sürede ve eksiksiz olarak ödemesidir.

 

4. SÖZLEŞME BEDELİ

Sözleşme kapsamında sunulacak eğitimlerin toplam bedeli, SATICI tarafından, www.pozitifatolye.tv  web sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

 

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, 3. maddede belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın aldığı hizmet türüne ve başlangıç tarihine göre ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine eğitim içeriğinde açıklanan süre zarfında gönderilir.

5.3. Sözleşme konusu hizmet, ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden SATICI  sorumlu tutulamaz.

 

5.4. Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın www.pozitifatolye.tv  isimli internet sitesinde verilmesi ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin sunulması ile ilgili yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5. İşbu sözleşme kapsamında;

  • ALICI, Sözleşme kapsamında kendisine sunulacak hizmetlere karşılık gelen ücreti, Sözleşme kapsamında SATICI’ya süresinde ve eksiksiz olarak ödeyecektir.

  • ALICI, işbu Sözleşme’de belirtilen tarih ve sürelerde eğitime katılacaktır. ALICI’nın bu tarih ve sürelerde eğitime katılmaması halinde kendisine yeniden eğitim verilmesini talep etme hakkı olmayacağı gibi, katılmadığı sürelere ilişkin ücreti de geri talep edemeyecektir.

  • ALICI’nın, hizmet sunulmaya başladıktan sonra hizmeti almak istemediğini belirmesi halinde, sunulan hizmetin niteliği gereği yapmış olduğu ödemeler kendisine iade edilmeyecektir.

5.6. ALICI, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

 

6. CAYMA HAKKI

ALICI, Sözleşme konusu hizmete ilişkin bedelin ödenmesinden itibaren ve hizmetin sunulmasından en az 7(yedi) gün öncesine kadar cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Başvuruda bulunmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI‘ya iade edilir.

 

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10(on) gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

 

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Tarafların kontrolü altında olmayan, önceden öngörülemeyen ve engellenemeyen hallerin oluşması halinde mücbir sebebin varlığı kabul edilmektedir. Bu halde yükümlülüklerini yerine getiremeyen taraf, sözleşmeyi ihlal etmiş sayılmayacağı gibi; işbu mücbir sebep halinin 30 günden fazla sürmesi halinde taraflar bir araya gelerek sözleşmeyi karşılıklı olarak feshedebilecektir.

7.2. Hizmetlerin ifası sırasında kullanılan dokümanların (soft veya hard copy) fikri mülkiyeti SATICI’ya ait olduğu gibi, ancak SATICI’nın yazılı muvafakati ile ALICI tarafından kullanılabilecektir.

7.3. İşbu sözleşme Türk hukukuna tabi olup, sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

bottom of page